Ledarskap med sälj 

Stärk ditt ledarskap

Anta nya utmaningar och stärk såväl din effektivitet som din kompetens. Vår ledarskapsutbildningen delas upp i fyra huvudblock. Tillsammans bildar dessa en helhet som stärker dig kompetensmässigt och utvecklar dina egna styrkor.

 

Utbildningspassen delas upp naturligt och mellan passen praktiserar du detta i ditt dagliga arbete. Vi arbetar med så kallat erfarenhetsbaserat lärande och genom att fokusera på det som kännetecknar den professionella affärsmannen/kvinnan, kommer du att höja dina prestationer.

 

Utbildningen genomförs under en heldag samt fyra halvdagar. Mellan avsnitten praktiserar du det genomgångna i ditt dagliga säljarbete. Tillsammans skapar vi rätt förutsättningar för dig!