Utveckla ledarskapet med A R B

Att ta utmaningen som ledare är både spännande och uppfordrande. Vi stöttar både ledare på toppnivå och du som är ny och vi har lång erfarenhet av att utbilda ledare i det operativa arbetet och att coacha dessa. Inom ledarskap erbjuder vi även mentorskap.


Att ha en plats i ledningsgruppen. Det låter fint och förpliktande, men vad är det egentligen det handlar om? Vår erfarenhet är att många ledningsgrupper fungerar mindre bra.Hur fungerar den hos er? Blir det mer avrapportering än strategiska beslut inför framtiden? Är ledningsgruppen smidig i sin beslutsordning eller är det många medlemmar som ska komma till tals med långa möten utan egentliga resultat?


Tveka inte att ta kontakt med oss för ett förutsättningslöst möte!