Konkret affärsutveckling med A R B

Vi på A R B identifierar lönsamma nyckelområden, tar fram handlingsplaner och har framförallt fokus på genomförandet inom er affärsutveckling. Vi kallar vår metod för Do it!


Vi arbetar utifrån följande punkter:


  •  Konkret fokusering - Vad vill ni uppnå, egentligen?

  •  Strategi och affärsidé - Är er affärsidé tydlig nog?

  •  Praktisk vision - Ni ska kunna mäta er utveckling.

  •  Tillföra - Vad bör tillföras, spetsas och utvecklas?

  •  Målstyrning och morot - både kvalitet och kvantitet.